• booster.png
  • drElyDubosStewart.jpg
  • inkmylogo.png
  • knb.png
  • pcbc.jpg
  • scbc1.jpg

Boys Bowling Match Results 1-23-18

Logan Elm vs Fisher Catholic Tues Jan 23rd.
 
Boys Varsity 
Logan Elm 2149
Fisher Catholic 1670
High Game Connor Wiget 246
 
Boys JV
Logan Elm 1636
Fisher Catholic 1409
High Game Jacob Smith 161

Boys Bowling Match Results

Circleville Vs Logan Elm

Boys Varsity

Circleville 2011

Logan Elm 2119--W

High Game Matt Crosby 212

Boys JV1

Circleville 1316

Logan Elm 1457--W

High Game (tie) Colt Chrysler and Jacob Smith 136


Boys JV2

Circleville 1065

Logan Elm 1395--W


High Game Jacob McNichols 176Logan Elm at Fisher Catholic


Boys Varsity

Fisher Catholic 1387

Logan Elm 1992--W


High Game Matt Crosby 215Boys JV1

Fisher Catholic 1026

Logan Elm 1618--W


High Game JB Crosby 157Logan Elm At Zane Trace

Boys Varsity

Zane Trace 1922

Logan Elm 2042--W


High Game Connor Wiget 217Boys JV1

Zane Trace 1737

Logan Elm 1371--L


High Game Bryce Pugh 150


Boys JV2

Zane Trace 1466

Logan Elm 1460--L


High Game Levi Stickel 168Girls Bowling Results

December 5, 2017

 
Logan Elm at Fisher Catholic
 
Varsity
Logan Elm 1801 pins vs Fisher Catholic 1307 pins
High Game Calli Pennington 200
 
 
December 6, 2017
 
Logan Elm at Zane Trace
 
Varsity
Logan Elm 1661 pins vs Zane Trace 1461 pins
High Game Makayla McDaniel 182
 
JV
Logan Elm 1348 pins vs Zane Trace 363 pins
High Game Amy Celania 183

Bowling Results vs Logan & Circleville

Circleville vs Logan Elm

 
Girls
 
Circleville 1270 pins
Logan Elm 1901 pins
High Game Alyssa Celania 221
 
 
Logan Elm vs Logan
 
Girls Varsity
 
Logan Elm 1869 pins
Logan 1403 pins
High Game Marissa Weese 183
 
Girls JV
 
Logan Elm 1605 pins
Logan 1293 pins
High Game Amy Celania 155
 
Boys Varsity
 
Logan Elm 2165 pins
Logan 2198 pins
High Game Connor Wiget 236
 
Boys JV
 
Logan Elm 1488 pins
Logan 1545 pins
High Game Bryce Pugh 156